Artikelen en publicaties

Oplevering gebiedsontwikkeling Defensie-eiland in Woerden

film over Defensie-eiland (september 2021)

Na ruim 10 jaar ontwikkelen is het project Defensie-eiland in 2021 opgeleverd. Het voormalig defensieterrein in Woerden is getransformeerd naar een karakteristieke woonwijk waar de historie voelbaar is. In deze video van Blauwhoed en VORM zie je het resultaat van dit uniek stukje stad in Woerden.


 

Ontwikkeling Wagenweggebied in Purmerend

interview over transformatie bedrijventerrein Wagenweggebied tot nieuwe woonbuurt (mei 2021)

Tot 2040 wil Purmerend 10.000 woningen bouwen. De woningen komen onder andere in het Wagenweggebied. Deze video geeft een update over de ontwikkeling van dit gebied.


 

Spinnenwebdiagram brengt dwarsverbanden in Woerden

interview voor programma Stedelijke Transformatie (december 2020)

Een bedrijventerrein van 50 hectare ten zuiden van de oude vesting van Woerden. In het midden het geheel vernieuwde gemeentehuis, maar daaromheen verouderde kantoorpanden, een ziekenhuis en een transportbedrijf. De omvang en het versnipperde grondeigendom vormen een flinke uitdaging voor de gebiedstransformatie van Nieuw-Middelland. Klik hier om het artikel te lezen.


 

Transformatie van kantorengebied naar woongebied

begrotingsfilm Provincie Utrecht (oktober 2020)

Middelland-Noord in de gemeente Woerden is een goed voorbeeld hoe een kantorengebied-met-leegstand transformeert tot fraai woongebied. In deze film voor de begroting 2021 van de Provincie Utrecht spreekt gedeputeerde Huib van Essen van Ruimtelijke Ontwikkeling met mij over de plannen voor Nieuw-Middelland. Klik hier om de begrotingsfilm te zien.


 

Sturen op kwaliteit bij organische binnenstedelijke transformatie

artikel Stedelijke Transformatie (februari 2019)

In de gemeente Woerden wordt gewerkt aan de transformatie van het noordelijk deel van bedrijventerrein Middelland naar een gemengd stedelijk woongebied. Deze transformatie geschiedt op een organische wijze waarbij aangesloten wordt bij de initiatieven van eigenaren. In dit artikel wordt ingegaan op de manier waarop gestuurd wordt op voortgang en kwaliteit. Klik hier om het volledige artikel te lezen. 


 

Herontwikkeling FNV-hoofdkantoor Middelland winnaar 100 dagen challenge

artikel in RO-magazine ROM (december 2018)

De herontwikkeling van de locatie van het voormalige FNV-hoofdkantoor in Woerden heeft in 2018 de 100 dagen challenge gewonnen. Deze challenge van de provincie Utrecht was gericht op het versnellen van binnenstedelijke woningbouwprojecten. In dit artikel is te lezen hoe het is gelukt om binnen 100 dagen een project verder te brengen tot een concreet woningbouwplan met zicht op realisatie. Klik hier om het volledige artikel te downloaden.


Binnenstedelijke transformatie stelt nieuwe eisen aan proces PPS

artikel voor Real Estate Magazine (mei 2012)

Publieke en private partijen krijgen bij hun samenwerking steeds meer te maken met zittende grondeigenaren. Het is de uitdaging om deze grondeigenaren te stimuleren tot investeringen en deze op een goede manier te vervlechten met de gebiedsopgaven. Voor de samenwerkende partijen vraagt dit naast wederzijdse afhankelijkheid ook om wederzijdse flexibiliteit. Klik hier om het volledige artikel te lezen. 


 

Binnenstedelijke herontwikkeling vraagt omslag in het denken

artikel voor KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing (april 2012)

De binnenstedelijke herontwikkeling wordt in de toekomst sterker bepaald door de dynamiek van zittende eigenaren. Een goede aanpak van die binnenstedelijke locaties vraagt een omslag in het denken bij publieke en private partijen. Zij moeten de onzekerheden en noodzakelijke flexibiliteit in hun planvorming en kaderstelling als uitgangspunt nemen. Klik hier om verder te lezen.


Binnenstedelijke transformatie krijgt nieuwe dynamiek

artikel voor Stadswerk Magazine (maart 2012)

Veel bouwplannen stagneren of worden zelfs geschrapt. Als de bouwmachine weer op gang komt, zullen vooral binnenstedelijke locaties in ontwikkeling worden genomen. Hierbij is een andere aanpak vereist dan bij uitleglocaties. Hoe kunnen gemeenten met minder stuurmogelijkheden toch gewenste ontwikkelingen in gang zetten? Klik hier om meer te lezen in het artikel van Stadswerk Magazine.


Sturingsperspectief voor publiek-private samenwerking (PPS) bij de nieuwe binnenstedelijke transformatieopgave

scriptie Master City Developer (juli 2011)

In de komende jaren zal een accentverschuiving plaatsvinden van de ontwikkeling van nieuwe buitenstedelijke woon- en werklocaties naar de transformatie van binnenstedelijke locaties. In mijn scriptie voor de Master City Developer heb ik onderzocht wat voor publiek-private samenwerkingsverbanden een goed sturingsperspectief is voor deze toekomstige binnenstedelijke transformatieopgaven. Klik hier om de scriptie te downloaden.


 

Toekomst van de GEM

artikel in Building Business (maart 2010)

Het debat over de toekomst van publiek-private samenwerking lijkt, na een periode waarin weinig ter discussie stond, volop te zijn losgebarsten. Hoe moet het verder tussen overheden, marktpartijen en woningcorporaties, zowel binnen de stad als daarbuiten? In Building Business wordt beschreven hoe het netwerk van Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappijen (GEM) zich richt op de verdere professionalisering van GEM-organisaties. Klik hier om het gehele artikel te lezen

Scroll naar boven