Profiel

werkervaring
Voorafgaand aan de start van mijn eigen onderneming in 2013 heb ik ruim zestien jaar bij adviesbureau DHV gewerkt als senior adviseur en projectmanager gebiedsontwikkeling. Daarvoor heb ik drie jaar bij de gemeente Amersfoort gewerkt als projectleider stedelijke ontwikkeling. In de afgelopen jaren heb ik voor veel opdrachtgevers in de publieke en private sector met veel passie en grote betrokkenheid het project- en procesmanagement verzorgd van uiteenlopende gebiedsontwikkelingen.

opleiding
Ik heb in 1993 de opleiding Planologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Van 2009 tot en met 2011 heb ik de studie Master City Developer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Deze studie heb ik succesvol afgesloten met een scriptie over een ‘sturingsperspectief voor publiek-private samenwerking (PPS) bij de nieuwe binnenstedelijke transformatieopgave’.

kracht en kwaliteit
Ik ben een gedreven en deskundig project- en procesmanager met veel ervaring in de gebiedsontwikkeling. Mijn inhoudelijke expertise combineer ik met het vermogen om processen te organiseren en om mensen met elkaar te verbinden. Ik zet dit in om te sturen op een haalbaar en gedragen resultaat. Complexe vraagstukken weet ik goed te analyseren en te structureren, zodat prioriteiten kunnen worden gesteld en risico’s kunnen worden gemanaged. Ik kan strategische lijnen uitzetten en deze ook vertalen naar concrete acties op operationeel niveau. Bij de aansturing daarvan zorg ik voor een gedegen aanpak vanaf het initiatief van het project tot aan de daadwerkelijke uitvoering. Daarbij beschik ik over een behulpzame en coachende opstelling naar andere betrokkenen bij het project. Ik ben in staat om gemakkelijk contacten te leggen en te onderhouden en een sterke vertrouwensband op te bouwen.

expertise
Mijn expertise is het aansturen van gebiedsontwikkelingen waar meerdere partijen bij betrokken zijn en waar het nodig is om zichtbare en duurzame resultaten te boeken. Door mijn werk bij diverse publieke en private opdrachtgevers heb ik in management en advisering brede ervaring opgebouwd met:
transformatie van binnenstedelijke locaties;
ontwikkeling van nieuwe woon- en werklocaties;
organiseren en begeleiden van particulier opdrachtgeverschap;
adviseren en begeleiden bij Europese aanbesteding;
opzetten en aansturen van Publiek Private Samenwerking;
onderhandelen en contractvorming;
ontwikkelingsstrategieën en woningbouwversnelling.

Scroll naar boven