projectmanagement Nieuw-Middelland


2016 – heden: gemeente Woerden, procesmanagement Nieuw-Middelland
De gemeente Woerden is volop in ontwikkeling. Eén van de grotere gebiedsontwikkelingen is de transformatie van het noordelijk deel van bedrijventerrein Middelland tot een nieuw gemengd stedelijk woongebied. Op het bestaande bedrijventerrein, dat grenst aan het NS-station, bevinden zich op dit moment diverse kantoren die verouderd zijn. Delen van het gebied kampen ook met langdurige leegstand. In 2017 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Middelland vastgesteld. Daarmee is het besluit genomen om Middelland-Noord te transformeren naar een nieuw gemengd stedelijk woongebied.

In opdracht van de gemeente Woerden is Jeroen sinds 2016 aan de slag als procesmanager voor de transformatie van Middelland. In deze periode is in co-creatie met diverse stakeholders de Ontwikkelingsvisie Middelland tot stand gekomen. De ontwikkelstrategie is gericht op een organische transformatie waarbij initiatieven van eigenaren een centrale rol vervullen. Als vervolg op de ontwikkelingsvisie zijn gebiedsdoelen en spelregels opgesteld om te sturen op de kwaliteit en samenhang bij deze initiatieven. Dat heeft geleid tot de vaststelling van de structuurvisie voor Middelland-noord door de gemeenteraad in 2019. Inmiddels zijn diverse woningbouwplannen in ontwikkeling en in uitvoering.

klik hier om naar de website van Nieuw-Middelland te gaan

Scroll naar boven