Crailo Palmkazerne

procesmanagement Crailo


2010: provincie Noord-Holland, procesmanagement Crailo
De locatie Crailo is een voormalig defensie-terrein op het grondgebied van de gemeenten Bussum, Hilversum en Laren. Dit terrein is door de provincie Noord-Holland verworven met het doel om het te ontwikkelen voor wonen, natuur en bedrijven.

In opdracht van de provincie Noord-Holland is Jeroen van Lemmen in 2010 werkzaam geweest als procesmanager voor de gebiedsontwikkeling van Crailo. Als procesmanager was hij verantwoordelijk voor de processturing tussen de betrokken publieke partijen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Zo was hij voorzitter van een kernteam dat bestond uit medewerkers van de provincie en voorzitter van de projectgroep waarin naast de provincie ook de gemeenten Bussum, Hilversum en Laren en het Goois Natuurreservaat waren vertegenwoordigd. Daarnaast was hij als procesmanager lid van de stuurgroep, waarin bestuurders van de verschillende partijen zitting hadden.

Scroll naar boven